Aby bol vývoj dieťaťa naozaj komplexný, potom sa na ňom majú zúčastňovať tri základné zložky:


  • Rodina

  • Škola

  • Mimoškolská aktivita

modelování


Rozumný rodič sa všemožne snaží o komplexný rozvoj svojho dieťa. Starostlivo mu vyberá školu. Rovnakú pozornosť je potrebné ale venovať aj výberu mimoškolskej aktivity. Veď si len zoberme , že dieťa v škole trávi 4-6 hodín v závislosti od veku. V popoludňajších hodinách by malo tráviť čas  v školských kluboch a záujmových krúžkoch a podvečerný čas by sme mali tráviť s dieťaťom my. Hlavne čas s nami by sme mali využiť naplno. Všetko doma počká- naše dieťa má byť v popredí nášho záujmu. Rozprávajme sa s ním, hrajme sa, kontrolujme jeho prípravu do školy a pomôžme mu.

Rodič musí mať ale prehľad aj o využívaní času dieťaťom v popoludňajšom čase. Ideálne je , keď pár krát do týždňa má dieťa záujmový krúžok.


  • Krúžok má dieťa zaujať- tak to už vyplýva z jeho názvu.

hrnčíř

 Podľa individuálnych záujmov dieťaťa voľte teda záujmový krúžok. Nikdy to nerobte podľa vašich záujmov ak nekorešpondujú pravdaže so záujmami dieťaťa. Ak dieťa nemá rado pohybové aktivity- nedávajme ho na športový krúžok. Získa iba väčšiu nechuť. Ak máme pocit, že dieťa má málo pohybu- zmeňme to my. Choďme s nim na prechádzku, zahrajme si loptové alebo iné hry. Ak je dieťa kreatívne- krúžok má tento jeho záujem podporiť- výtvarný, rezbársky, modelársky. Ak má dieťa kladný vzťah k rozprávkam a k umeleckému prednesu- dajme ho na čitateľský, dramatický, „bábkoherný“ , alebo iný podobného zmerania.

Všetko je to na záujme dieťaťa. Toto musí mať rodič pri výbere správneho záujmového krúžku na pamäti. Ešte jedna pripomienka na záver-


  • dieťa potrebuje aj oddych a priestor pre seba.


 Nie je teda vhodné zorganizovať mu každú minútu každého dňa. Všetkého jednoducho veľa škodí. Sledujme správanie svojho dieťaťa a zistíme, či sme ho náhodou nepreťažili viac ako sme chceli a ako je zdravé.

Mimoškolské aktivity – výber krúžkov
5 (100%)1